Van uitsluiting tot privilege

Een avond over stereotypen, beeldvorming en identiteitsontwikkeling.

Hoe je identiteit ontwikkelt heeft niet enkel te maken met hoe je naar jezelf kijkt, maar ook met hoe jij beleeft dat anderen naar jou kijken.

Beeldvorming is met andere woorden van cruciaal belang in de identiteitsontwikkeling van jonge mensen. Beeldvorming bestaat onder andere uit onze (maatschappelijk gedeelde) ideeën (stereotypen) over (sub)groepen van mensen (“Afrikanen zijn zus”, “Walen zijn zus”, …).

Deze ideeën maken op hun beurt mee de basis uit van mechanismen van in- en uitsluiting: Wie hoort erbij? Wie niet? Waarom niet?

Om hierover na te denken, is het belangrijk om niet enkel in termen van uitsluiting te spreken, maar ook om privileges te durven benoemen. In deze vorming krijg je hiervoor de nodige handvatten mee.

Begeleiders
Fatma Arikoglu van ella vzw, Kenniscentrum gender en etniciteit en Sarah Scheepers van ella vzw, Kenniscentrum gender en etniciteit

Voor wie?
Er zijn 2 vormingen:

  • voor geadopteerden (vanaf 16 jaar) en geïnteresseerden
  • voor (kandidaat-)adoptieouders en geïnteresseerden

Wanneer en waar?

  • vorming voor geadopteerden: vrijdag 23 juni 2017 (door F. Arikoglu) van 18u00 tot 20u00 in Steunpunt Adoptie, Gordunakaai 85A, 9000 Gent. Na de workshop kun je aansluiten bij het Adoptiecafé.
  • vorming voor (kandidaat-)adoptieouders: donderdag 23 november 2017 (door S. Scheepers) van 20u00 tot 22u30 in ella vzw, Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel

Prijs
De deelnameprijs bedraagt €10.

Inschrijven
Mail naar secretariaat@steunpuntadoptie.be of bel op 078 15 13 27.