Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wat gebeurt er bij een sluiting of schorsing van het kanaal waar ik op de wachtlijst stond?

Als een lopend of proefkanaal wordt geschorst, dan wordt gezegd of er nog dossiers kunnen worden afgewerkt, en zo ja, welke dossiers en onder welke voorwaarden. Als kandidaat-adoptant aan wie nog geen kind is toegewezen, kan je toelating krijgen om een tweede procedure te starten binnen eender welke interlandelijke dienst. In dit tweede traject schuif je onderaan de wachtlijst aan.

Daarnaast kan het VCA - in samenspraak met de betrokken adoptiedienst - toelating geven om te heroriënteren naar een andere wachtlijst bij sluiting of schorsing van een lopend of proefkanaal of als er uit een bepaald kanaal geen enkel kind geplaatst kon worden in de afgelopen drie jaar. De adoptiedienst informeert je dan binnen een maand over de mogelijkheden tot heroriëntering, zowel binnen de eigen dienst als andere adoptiediensten. Hierbij wordt er rekening gehouden met jouw kenmerken als kandidaat-adoptant, het gewenste kindprofiel, en de mogelijkheden om nieuwe bemiddelingscontracten af te sluiten voor een bepaald herkomstland. Ook ontvang je informatie over de praktische en financiële gevolgen bij de overstap naar een ander kanaal.
De opname op de wachtlijst en opstart van de begeleiding gebeurt met respect voor de datum van jouw originele bemiddelingsovereenkomst en in de volgorde van de datum van de bemiddelingsovereenkomsten van de kandidaat-adoptanten die al op de wachtlijst van het andere adoptiekanaal staan.
Binnen een maand nadat je een overzicht van de mogelijkheden hebt ontvangen, neem je hierover een beslissing. Als je besluit om een contract te sluiten bij een andere adoptiedienst, probeert deze dienst je reeds bestaande dossierstukken zoveel als mogelijk te hergebruiken.

Naar het FAQ overzicht