Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Welke kinderen hebben een special need?

In navolging van de Staten Generaal Interlandelijke adoptie van 2010 werden vijf deeldomeinen gedefinieerd. Dit was nodig omdat zowel de verschillende herkomstlanden als de verschillende ontvangende landen andere definities en begrippen gebruiken. De vijf deeldomeinen zijn gebaseerd op internationaal onderzoek en getoetst aan de ervaring in het Vlaamse werkveld:

Siblings

Sibling is de Engelse term voor broers en zussen, het gaat dus over adoptie van twee of meerdere kinderen die aan elkaar verwant zijn.  Zulke adopties vragen extra draagkracht van de ouders en zij moeten reeds van bij de aanvang van het geschiktheidsonderzoek aangeven of zij voor een siblingadoptie willen kiezen.

Oudere kinderen

Het gaat hier om kinderen die aankomen op de leeftijd van + 6 jaar wat eveneens extra draagkracht vraagt van de adoptieouders in verband met de opbouw van de ouder-kind band, het rouwproces, effecten van trauma en verwaarlozing, reacties van de omgeving.

Kinderen met een extra belastende achtergrond en/of verwaarlozingsproblemen

Elk adoptiekind heeft een moeilijke achtergrond en kan gedragsproblemen ontwikkelen.  Dit is nu eenmaal één van de extra’s van het adoptie.  Het gaat hier echter om kinderen die ernstige en herhaalde trauma’s hebben ondergaan.  Ouders die deze kinderen adopteren hebben inzicht nodig in de effecten van trauma op hersenontwikkeling en gedrag en draagkracht om dit mee op te vangen.

Kinderen met medische problemen

Het kan hier gaan over een hele lijst van aandoeningen: zintuiglijke problemen, motorische problemen, plastische problemen, organische problemen, infectieziekten en verhoogde medische risico’s.  Ouders die deze kinderen adopteren hebben extra draagkracht nodig in het omgaan met hulpverleners en artsen.

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen

Dit gaat over het adopteren van kinderen met een bekende ontwikkelingsstoornis die zich kan uiten op motorisch en verstandelijk vlak, spraak- en taalontwikkeling, leerstoornissen, autisme, A.D.H.D.

Deze ouders hebben bijzondere vaardigheden nodig die ook gelden voor ouders van kinderen met een medisch probleem maar moeten zich eveneens bewust zijn van onze ‘Westerse kijk’ op ontwikkelingsstoornissen.  Bijzondere aandacht moet hier ook besteed worden aan de gevolgen van PSM (Parental Substance Misuse) waarvan FAS (Foetaal Alcohol Syndroom) de bekendste is.

Naar het FAQ overzicht