Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Inzage en roots

Geadopteerd en op zoek?

Veel geadopteerden voelen belangstelling voor hun geschiedenis, de cultuur of hun land van herkomst of zijn nieuwsgierig naar hun biologische familie. Niet elke rootsvraag is per definitie een hulpvraag. Soms kan het bezig zijn met je herkomst en het geadopteerd zijn helpen om problemen op te lossen waar je tegenaan loopt.

Woon je in Vlaanderen, ben je interlandelijk geadopteerd en heb je vragen over je geschiedenis en afkomst? Neem dan contact op met ons. Een nazorgmedewerker zal samen met jou je vraag verkennen en opnemen.

We zorgen voor emotionele ondersteuning bij rootsvragen, maar organiseren zelf geen rootsreizen.

Als je graag met andere geadopteerden over je zoektocht wil praten in een veilige context, dan kan dit in het nazorgtraject ‘Er was eens…Volwassen geadopteerden op zoek’.

ISS (International Social Service) is een wereldwijde organisatie die ijvert voor de bescherming en het welzijn van kinderen. In het kader van haar werking, is de organisatie goed geplaatst om een beeld te schetsen van de vreugde, maar ook de uitdagingen waarmee geadopteerden kunnen worden geconfronteerd bij het zoeken naar hun roots. Zij maakten hier een brochure over in het Engels, Frans en Spaans.

Inzage adoptiedossier

Je hebt het recht om je adoptiedossier in te kijken.

Ben je interlandelijk geadopteerd, dan kan je terecht bij het VCA. Je kan er (vanaf 12 jaar) je adoptiedossier inkijken en een kopie krijgen. De dienst ontvangt van elk adoptiedossier een kopie van de erkende adoptiediensten (sinds 1/09/2005). Indien gewenst, kan een nazorgmedewerker van Steunpunt Adoptie je ondersteunen bij het inkijken van je adoptiedossier.

Ben je binnenlands geadopteerd via een adoptiedienst, dan kan je inzage krijgen bij Adoptiehuis. Je kan ook terecht bij het VCA. Is de adoptie niet via een erkende dienst verlopen, dan is niet alle informatie voor handen. Beide diensten helpen je in deze zoektocht.

Samenwerken met partners 

Bij het zoeken naar informatie werken we nauw samen met het VCA en andere instanties in het adoptielandschap.
Partners in Vlaanderen rond roots zijn:

Bij het begeleiden van een vraag naar informatie, werken we vanuit het kader van de zorgethiek.
Elke individuele vraag wordt apart behandeld en bij belangenconflict gebeurt er een onafhankelijke belangenafweging. Er is respect voor de geadopteerde, de adoptieouders en de afstandsouder.

Na de zoektocht

Een reis naar je geboorteland en eventuele ontmoeting met je geboorteouder/ familie kan meer met je doen dan je vooraf had verwacht. Je kan, in plaats van verlossende antwoorden, misschien nog vragen hebben. Het kost energie om wat je gevonden of niet gevonden hebt een plaats te geven.

Zit je vast? Dan kun je terecht bij Steunpunt Adoptie vzw voor een gesprek of voor gerichte doorverwijzing in jouw regio via mail of via tel 078 15 13 27.
 

Heb je vragen? Misschien vind je ze hier wel tussen.

 

Bekijk alle veelgestelde vragen

07 jul
Interview
Nederlandse afstandsmoeder Will van Sebille heeft op 23 april 2020 een Koninklijke onderscheidin…
22 jun
Interview
Adoptiesensitieve hulpverleners hebben ervaring met het begeleiden van adoptieouders, geadopteer…
15 jun
Interview
Adoptiesensitieve hulpverleners hebben ervaring met het begeleiden van adoptieouders, geadopteer…
29 mei
Actueel
Vandaag, op 29 mei, lanceert Steunpunt Adoptie vzw samen met binnenlandse adoptiedienst Adoptieh…