Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

26 jan
Hulpverlener in de kijker

Triangel vzw is een multidisciplinair centrum op onze adoptiekaart. Niki Van Remoortel, coördinator Deskundigenonderzoeken bij Triangel, stelt het centrum graag voor.

Wie kan bij Triangel terecht?
Na lang wachten en behoorlijk wat inzet om het proces van adoptie te doen slagen, ben je eindelijk de gelukkige ouder van een adoptiekind! We wensen het iedereen toe. Voorbereid zijn op en omgaan met hindernissen hoort ook bij het ouderschap. Net zoals biologische ouders soms een beroep doen op hulpverlening kan dit ook bij adoptieouders aan de orde zijn.

Waarvoor kan men bij jullie terecht?
TRIANGEL vzw is een multidisciplinair centrum dat uit 3 pijlers bestaat:

  • Diagnose en therapie
  • Deskundigen | waarheidsonderzoeken
  • Bemiddelen en herenigen

De eerste pijler richt zich naar het kind. Misschien heb je vermoedens van een hechtingsproblematiek, autisme, ADHD, leerstoornissen ... Als ouder kan je je kind in Triangel aanmelden voor een diagnostisch onderzoek en wordt er aangepaste nazorg voorgesteld. Het onderzoek is steeds multidisciplinair. Dat wil zeggen dat psychologen, psychiaters, neurologen, orthopedagogen, logopedisten … in overleg een onderzoek uitvoeren en een therapieplan opstellen. Ook zullen ze je voldoende adviezen verstrekken om zelf een beetje hulpverlener van je kind te worden.

De tweede pijler treedt in werking wanneer er zich ernstige problemen voordoen tussen de adoptieouders en de familie- of jeugdrechter ingeschakeld wordt. Je kan dan aan de rechter de aanstelling van een deskundige vragen die via een belevingsonderzoek van het kind adviezen verstrekt aan de rechtbank over o.a. hoederecht, schoolkeuze, hobby’s, vakantieregeling en dergelijke. In Triangel werken drie erkende gerechtsdeskundigen die ook waarheidsonderzoeken uitvoeren bij vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij hebben meer dan 15 jaar ervaring en werken voor alle Vlaamse rechtbanken.

De derde pijler is gericht op bemiddeling en hereniging. Wij starten bemiddelingsgesprekken op voor ouders die besluiten niet langer samen te blijven. In het belang van het kind wordt een dading opgesteld die als basis kan dienen voor een zachte, kindvriendelijke scheiding.

Ook kunnen we na een lange scheiding tussen ouder en kind een traject tot hereniging uitstippelen op vraag van een van de ouders. Zowel het kind als de perifere ouder worden hierop voorbereid. De hernieuwde contacten verlopen onder begeleiding van een bemiddelaar of psycholoog.

Hoe kan men jullie bereiken?
Triangel kan je contacteren op het algemeen nummer: 03 321 09 88 of via info@triangel-vzw.be.

Je kan ook een kijkje nemen op de websites:
www.triangel-vzw.be
www.deskundigenonderzoeken.be
www.scheidingsbegeleidingen.be

We hebben 2 vestigingen:

  • Rosekapellestraat 19 in Borsbeek
  • Sint Benedictusstraat 3 in Mortsel

Gepost in: Hulpverlener in de kijker

22 feb
Racisme
“Hoe was het voor jou om als niet-witte persoon op te groeien in België?” Vijf volwassen ge…
05 feb
Adoptie ID
Wie is Nikwi Hoogland en wat is haar link met adoptie?   Naam: Nikwi Hoogland Wee…
29 jan
Opinie
Verschillende kranten berichtten recent over het nieuwe rapport van de Vlaamse Ombudsdienst, ‘On…
26 jan
Hulpverlener in de kijker
Triangel vzw is een multidisciplinair centrum op onze adoptiekaart. Niki Van Remoortel, coördina…