Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Adoptiekind op de basisschool

Adoptiekinderen zijn in eerste instantie gewoon kinderen, maar soms hebben ze meer aandacht nodig. Ook op school.

Elk adoptiekind heeft minstens één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt in zijn jonge leven: gescheiden worden van zijn biologische ouder(s) of verzorger en zijn vertrouwde omgeving. Door deze moeilijke voorgeschiedenis kunnen ze problemen ondervinden in schoolse vaardigheden, hun zelfbeeld en gedrag in de klas. 

Nood aan adoptiespecifieke kennis

Maar waarover gaat dat dan precies? En hoe weet je dat sommige problemen gelinkt kunnen zijn aan adoptie? Om een geadopteerde leerling goed te kunnen begrijpen en te stimuleren in zijn ontwikkeling, heb je adoptiespecifieke kennis nodig.

De gewone opvoedingsmethodes werken vaak niet bij adoptiekinderen omdat er andere mechanismen sterker doorspelen, zoals een onveilige hechtingsrelatie, extreme nood aan controle en overlevingsstrategieën. 

Vorming 'Adoptiekind op de basisschool' voor leerkrachten en ouders

Voor leerkrachten en schoolpersoneel, maar ook voor ouders, hebben we een vorming over adoptiekinderen op de basisschool. De vorming geeft duiding bij het gedrag en de moeilijkheden van adoptiekinderen op school. 

We starten met een theoretisch kader en leggen uit wat adoptie inhoudt en met zich meebrengt voor een kind. We reiken concrete tips aan om mee aan de slag te gaan. De vuistregel is dat een kind zich prettig en veilig moet voelen in de klas, om goed te kunnen ontwikkelen op alle gebieden. 

Wat zeggen de deelnemers?

De vorming 'Adoptiekind op de basisschool' wordt elk jaar opgenomen in ons groepsaanbod. Soms organiseren we deze ook op vraag van een leerkracht of ouders op school. De deelnemers ervaren de vorming als een enorme verrijking. Enkele reacties die we mochten ontvangen op de vraag 'Wat is u het sterkst bijgebleven van deze avond?':

  • 'De mengeling van ouders én leerkrachten in de groep is ideaal'
  • 'We herkenden het gedrag en de problemen van onze dochter zo duidelijk tijdens de uiteenzetting en kregen heel veel informatie over hoe we dit kunnen kaderen en haar het best kunnen helpen'
  • 'Een heel goede uitleg, die doet stilstaan bij het gedrag van het kind, maar ook je eigen aanpak'
  • 'Op school staat men heel veel stil bij dyslexie, autisme, ADHD, ... maar adoptie lijkt wat op de achtergrond gehouden'

Interesse? Houd ons vormingsaanbod in de gaten of blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief voor professionals.

Heb je vragen? Misschien vind je ze hier wel tussen.

 

Bekijk alle veelgestelde vragen

07 dec
Hulpverlener in de kijker
Werner Storms is een psycholoog op onze adoptiekaart en werkt dikwijls rond trauma, rouw en verl…
05 dec
Actueel
De publicatie van het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie in september 202…
29 nov
Interview
Vandaag (29/11/2023) verschijnt Voorbij transnationale adoptie. Een kritische en meerstemmige di…
26 okt
Hulpverlener in de kijker
Isabelle Desegher is een hulpverlener op onze adoptiekaart. Zij werkt als psycholoog en psychoth…