Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Symposium interlandelijke adoptie op 26 & 27 april 2019

-

Inzichten uit de sociale en humane wetenschappen

logo's allemaal

Hoe moet het verder met interlandelijke adoptie?
Welke ethische vraagstukken roept interlandelijke adoptie op? Wat zijn de voorwaarden voor het ontwikkelen van een respectvolle en ethische adoptiepraktijk? Zijn er alternatieven?

Hoe ervaren families en/of verwanten van geadopteerden in de ‘zendende’ landen de huidige adoptiepraktijk?  Wordt er voldoende met hun noden en bekommernissen rekening gehouden? Waar kan het beter?

Hoe ervaren geadopteerden het leven in België? Hoe ervaren zij racisme en discriminatie? Hoe is het om op te groeien in een ‘wit’ gezin als je zelf niet wit bent? Zijn de ervaringen van interlandelijk geadopteerden anders dan die van andere migranten?

Op 26 en 27 april 2019 organiseert Steunpunt Adoptie in samenwerking met vier Vlaamse universiteiten (UGent, UA, VUB en KULeuven) in Brussel een symposium waar we ons zullen buigen over bovenstaande vraagstukken. Hiervoor geven we het woord aan verschillende nationale en internationale onderzoekers uit de sociale en humane wetenschappen. Adoptie is al langer een belangrijk studieobject binnen de psychologische wetenschappen en geneeskunde. Sinds de eeuwwisseling hebben ook steeds meer sociale en humane wetenschappers hun aandacht gericht op adoptie, en op interlandelijke adoptie in het bijzonder. Deze wetenschappers hebben vooral aandacht voor historische, politieke, economische, sociale, culturele en ethische aspecten van interlandelijke adoptie en onderzoeken de praktijk zoals die plaatsvindt binnen een context van migratie, diversiteit en globale ongelijkheden. Aangezien deze inzichten nog relatief jong zijn, en nog vrij onbekend in de adoptiewereld, wil dit symposium ze onder de aandacht brengen van hulpverleners, werknemers in de adoptiesector, beleidsmakers en natuurlijk ook alle betrokkenen in interlandelijke adoptie. In dialoog met het aanwezige publiek, gaan we op zoek naar mogelijke antwoorden op belangrijke vraagstukken in het hedendaagse adoptiedebat.

De eerste dag van de tweedaagse (in het Engels) staat de toekomst van interlandelijke adoptie centraal. Is de huidige daling van het aantal interlandelijke adopties een crisis of een positieve evolutie? De tweede dag (in het Nederlands) zoemen we in op de ervaringen en uitdagingen van interlandelijk geadopteerden.

1) Crisis of keerpunt?

De laatste jaren is er een sterke daling van het aantal kinderen dat wereldwijd beschikbaar is voor interlandelijke adoptie. Sommigen noemen dit een ‘crisis’. Zij beweren dat een logge bureaucratie kinderen onnodig de kans ontneemt op een warm gezin, terwijl gezinnen verlangend uitkijken naar een kindje maar nu met extreem lange wachttijden geconfronteerd worden. Anderen zien deze daling als een keerpunt. Zij vinden dat het net goed is dat er stilaan een einde komt aan interlandelijke adoptie. Dat kinderen (conform het Haags Verdrag) nu meer in eigen land worden opgevangen, zien zij als een positieve evolutie. Zij vinden dat er een te grote druk op het Zuiden gelegd wordt om kinderen ‘adoptabel’ te verklaren en dat eerste moeders of andere verzorgers vaak in een positie terechtkomen die hen weinig keuzevrijheid biedt. Deze kritieken op interlandelijke adoptie worden ook ondersteund door een groeiende groep volwassen geadopteerden die wijzen op de problemen waarmee ze in het adoptieland worden geconfronteerd. Tijdens deze dag willen we graag ingaan op de pros en cons van interlandelijke adoptie. Hoe kan een interlandelijke adoptiepraktijk actief misbruiken en wantoestanden uitsluiten? Kunnen we ervoor zorgen dat interlandelijke adoptie niet gedreven wordt door vraag of kinderwens, maar door de nood aan zorg? Hoe kunnen we in een context van globale machtsongelijkheden erover waken dat de mensenrechten van alle betrokkenen gerespecteerd blijven?


2) Geadopteerd anno 2019!

Tijdens deze dag richten we ons  op de alledaagse ervaringen van ‘geadopteerd-zijn’ en gaan we nader in op zowel de kansen als de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. De stemmen en noden van geadopteerden krijgen hierbij een centrale plaats. Daarnaast willen we onze aandacht ook richten op expertise die ontstaan is door wetenschappelijk adoptieonderzoek in Vlaanderen en werk in middenveldorganisaties rond thema’s van ‘raciale’, etnische en culturele diversiteit, en nagaan hoe deze expertise ook bruikbaar is voor het nadenken over interlandelijke adoptie. Bovendien hebben we ook oog voor welke mogelijkheden DNA-databanken bieden in het zoeken naar eerste families en welke rechten je als geadopteerde hebt in België. Aan de hand van lezingen, panels en workshops, willen we bijdragen aan een genuanceerde kijk op het adoptiedebat en een bewustzijn creëren over de heersende mechanismen van privilege en uitsluiting die in het alledaagse leven (vaak onbewust) gereproduceerd worden.

Interesse in het symposium? Je vindt alle informatie op onze website: https://www.symposiumadoptie.be/

Heb je vragen? Misschien vind je ze hier wel tussen.

 

Bekijk alle veelgestelde vragen