Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

08 apr
Hulpverlener in de kijker

Villa Kameleon is een praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie op onze adoptiekaart. Wij spraken met kinderpsycholoog en psychotherapeut, Hanne Creupelandt, die Villa Kameleon (Gent) voorstelt.

Vertel eens iets over Villa Kameleon. Waarvoor kan men bij jullie terecht?

Bij Villa Kameleon werken we met gezinnen met kinderen. Vaak gaat het om gezinnen met jongere kinderen (peuters, kleuters en lagere schoolkinderen), maar soms ook om tieners en hun ouders. We werken rond alles dat te maken heeft met opvoedingsondersteuning, hechting, interactie, emotieregulatie, gezinssysteem … Dat is best breed, maar raakt op veel vlakken met het adoptiethema. Emotieregulatie en hechting zijn onze stokpaardjes. Moeilijkheden daarmee kunnen leiden tot velerlei symptomen of zorgen, maar vaak zijn het die dynamieken die eronder zitten en waarmee we aan de slag gaan.

Hoe gaan jullie te werk?

Als mensen contact opnemen, dan plannen we in eerste instantie een ‘intakegesprek’. We streven ernaar dat beide ouders bij zo’n eerste gesprek aanwezig kunnen zijn. Het kind is ook welkom, maar soms kiezen ouders ervoor om eerst alleen te komen. In een eerste gesprek maken we tijd om te luisteren: wie is dit gezin en met welke vragen of zorgen komen zij langs? Daarna bekijken we wat een vervolg kan zijn. Dat is heel cliënt- en gezinsspecifiek.

Soms vervalt de vraag na dat ene gesprek. Soms volgen er één of meerdere oudergesprekken. Dan zoeken we samen een antwoord op: wat heeft het kind nodig, waar botsten we als ouder op en hoe kunnen we daarin vooruitgaan? Dat gaat een stukje over opvoedingsondersteuning en zoeken naar prioriteiten in opvoedingsstijl, maar het kan ook gaan om rouwverwerking, onzekerheden, eigen hechtingsdynamieken, onenigheden tussen ouders, emotiehantering … Sommige kinderen worden overspoeld door emoties en gedachten, wat ook bij ouders het een en ander teweegbrengt.

Het gebeurt natuurlijk ook dat er gekozen wordt om de beleving en ontwikkeling van het kind te bekijken en vanuit die invalshoek te vertrekken. Dan wordt het kind of de jongere enkele keren individueel gezien in een ‘belevingsonderzoek’ waarbij we nagaan: wat speelt er bij het kind, hoe voelt het zich, met welke thema's is het bezig, hoe zit het emotioneel in elkaar en wat zijn de noden? In eerste instantie zoeken we altijd naar hoe het kind zich hier op zijn of haar gemak kan voelen, zodat het kind vervolgens kan laten zien waarmee het bezig is. Hetzelfde geldt voor ouders hé. (lacht) Kinderen én ouders vinden het altijd wat spannend om naar hier te komen. Dat weten we, dus de eerste vraag is: hoe kunnen zij hier tot rust en veiligheid komen?

Wat vind je nog belangrijk dat lezers weten?

Doordat wij kinderpsychotherapeuten zijn, denken mensen soms dat wij uitsluitend met het kind werken. In de meeste gevallen is dat niet zo. Als we individueel werken met het kind, dan is het gezinssysteem ook betrokken en werken we parallel ook met de ouders. We werken soms ook enkel met een ouderpaar, een gezin of één ouder die een bepaalde vorm wil geven aan zijn of haar ouderrol. Ouders zijn belangrijke hechtingsfiguren en als daar moeilijkheden of kwetsuren zijn, is het zo waardevol om te zoeken naar hoe die relatie beveiligd kan worden. Op die manier heb je een impact op het hele gezinssysteem én ook op de ontwikkeling van het kind. Het is nooit onze bedoeling om een taak van ouders over te nemen, wel om hen te ondersteunen in het - soms gevorderd - ouderschap dat sommige kinderen vragen.

Heb je nog een interessant weetje om af te sluiten?

Is het een interessant weetje dat mijn moeder binnenlands geadopteerd is? Op die manier heb ik ook affiniteit met het thema en weet ik hoe belangrijk een goede omkadering daarin is.

Meer info over Villa Kameleon vind je op de website: www.villakameleon.be. Je kan Hanne en haar collega Liselot bereiken via +32 499 300 801 of info@villakameleon.be. Het adres is Peter Benoitlaan 111c, 9050 Gentbrugge.

Gepost in: Hulpverlener in de kijker

19 sep
Vorming
Trauma is een thema dat in gesprekken met adoptiebetrokkenen vaak terugkeert. De oorzaak en de i…
12 sep
Evenement
Op 22 oktober vieren we het tienjarige bestaan van Steunpunt Adoptie. Als laagdrempelig expertis…
11 sep
Interview
Isabelle Desegher is psycholoog en traumatherapeut. Daarnaast is zij opgeleid als creatief, syst…
08 sep
Vacature
Word jij onze nieuwe collega?! We zijn momenteel op zoek naar een enthousiaste stafmedewerke…