Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

22 nov
Interview

Een tijdje geleden bracht Network of Bolivian Adoptees met steun van Steunpunt Adoptie (in het kader van onze jaarlijkse incentives oproep) een bundel uit die verhalen en ervaringen verzamelt van Boliviaans geadopteerden: Network of Bolivian Adoptees: Communal Histories of Displacement and Adoption. Wij spraken Atamhi Cawayu, een van de coördinatoren van Network of Bolivian Adoptees, en stelden hem enkele vragen over het boek en het publicatieproces.

Dag Atamhi. Zou je jezelf en jullie organisatie, Network of Bolivian Adoptees, even kunnen voorstellen?

Network of Bolivian Adoptees werd opgericht in november 2017 door Vicente Mollestad en mezelf, Atamhi Cawayu. Met Network of Bolivian Adoptees trachten we Boliviaans geadopteerden een platform te bieden waar men informatie en ervaringen kan delen, met elkaar kan uitwisselen en ook kan leren van elkaars traject in het connecteren met Bolivia.

Network of Bolivian Adoptees is de eerste organisatie die Boliviaans geadopteerden over de hele wereld tracht te verenigen. Hierdoor proberen wij ons als groep zichtbaar te maken naast de grotere adoptiegroepen, maar bovenal onze eigen narratieven gezamenlijk te creëren.

We bestaan ondertussen een vijftal jaar. In deze tijd hebben we probeerd om als organisatie te groeien en professionaliseren. Zo hebben we maandelijkse videomeetings waarbij we telkens een ander aspect van adoptie/Bolivia belichten. Daarnaast zijn er ook onze jaarlijkse internationale bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden in België (2019), Zweden (2020) en Italië (2022). Het boek is voor ons de kers op de taart in de verschillende projecten waaraan we hebben gewerkt.

Network of Bolivian Adoptees wordt gecoördineerd door Atamhi Cawayu, Vicente Mollestad en Teresa Norman. Wij zij drie Boliviaans geadopteerden, maar groeiden op in drie verschillende landen. Atamhi groeide op in België, Vicente in Noorwegen en Teresa in Zweden.

Wat waren jullie drijfveren om dit boek te publiceren?

Voor ons als organisatie is het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verhalen zichtbaar worden. De Boliviaans geadopteerden zijn een relatieve kleine groep in vergelijking met de transnationaal geadopteerden uit andere grote herkomstlanden. Daarnaast is er weinig bestaande literatuur die ingaat op transnationale adoptie uit Bolivia of die onze verhalen documenteert.

Desalniettemin hebben wij ook onze verhalen en ervaringen die we graag willen delen. Hierdoor is binnen onze groep de vraag ontstaan om een bundel samen te stellen, wat resulteert in ons boek Network of Bolivian Adoptees: Communal Histories of Displacement and Adoption. Het boek is daardoor een community-based project geworden.

Hoe is dat (publicatie)proces verlopen?

Nadat ons project werd geselecteerd voor het krijgen van een financiële incentive van Steunpunt Adoptie, schreven wij een oproep tot bijdragen die we vervolgens verspreidden in onze groep in 2020. Hier kwamen in eerste instantie al heel wat enthousiaste reacties op, maar door de COVID-19 pandemie hebben we dit proces even stilgelegd. In 2021 hebben we dit project terug opgenomen en enkele maanden goed doorgewerkt om te komen tot de druk van dit boek.

Bij het proces kwamen natuurlijk verschillende uitdagingen kijken. Network of Bolivian Adoptees is een internationale organisatie met leden uit Noord-Amerika, Europa en Australië. Hierdoor is Engels de voertaal in onze werking en dus ook in het boek. Echter, de meeste bijdrages zijn geschreven door leden voor wie Engels slechts een tweede taal is. Hierdoor hebben we bij het proofreaden niet te veel willen veranderen om de flow van de oorspronkelijke tekst te bewaren. Daarnaast creëerden we ook de mogelijkheid om leden iets te laten indienen in een taal naar keuze. Dit was het geval voor twee bijdrages, die we dan vertaald hebben naar het Engels.

Uiteindelijk zijn we trots dat we kunnen zeggen dat het volledige boek er gekomen is met behulp van Boliviaans geadopteerden in verschillende stappen van het proces: via de verhalen, het samenstellen, het proofreaden en via de creatieve input die werd gegeven voor ontwerp en design van het boek.

Het boek bestaat uit verschillende media: van poëzie tot persoonlijke essays, van collages tot tekeningen. Ook inhoudelijk is er veel variatie. Toch voelt het als een geheel, een veelheid aan stemmen die samen horen. Is er in alle variatie een gemene deler?

Wij vonden het belangrijk dat de diversiteit in ervaringen ook zichtbaar was in de verhalen en de verschillende vormen van bijdrages. Wij zijn dan ook heel blij met het resultaat waar verschillende generaties Boliviaans geadopteerden het woord nemen, opgegroeid in verschillenden landen en continenten.

De titel van het boek ‘Communal Histories of Displacement and Adoption’ omvat de gemene deler: geadopteerd en verplaatst/ontheemd. Voor ons was het belangrijk om beide termen centraal te stellen in de titel, want we spreken vaak enkel over het adoptie-aspect, het terechtkomen in een nieuw gezin, maar benoemen soms te weinig dat dit nauw verbonden is met het verplaatst-/ontheemd-zijn.

In de verhalen die wij toegestuurd kregen, ging niet alles uitsluitend over adoptie, maar vaak ook over de invloed van het verplaatst zijn op de eigen identiteit, de persoonlijke zoektocht naar het (re)connecteren met de cultuur van herkomst, etc.

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Wij hebben net onze derde internationale bijeenkomst in Italië achter de rug. Met ook het boekproject dat eerder dit jaar werd afgerond, zijn we blij dat we in onze eerste vijf jaar heel wat succesvolle projecten tot een goed einde hebben kunnen brengen.

We hebben nog zoveel ideeën om met Network of Bolivian Adoptees uit te voeren en met onze viering van ons vijfjarige bestaan, gaan we eens een nieuwe lange termijnplanning opstellen.

Wij wensen jullie alvast veel succes!

Via deze link kan je Network of Bolivian Adoptees: Communal Histories of Displacement and Adoption aankopen. Het boek kost 12 euro en kan worden opgehaald bij Steunpunt Adoptie of per post worden opgestuurd (mits extra verzendkosten).

Gepost in: Interview

07 dec
Hulpverlener in de kijker
Werner Storms is een psycholoog op onze adoptiekaart en werkt dikwijls rond trauma, rouw en verl…
05 dec
Actueel
De publicatie van het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie in september 202…
29 nov
Interview
Vandaag (29/11/2023) verschijnt Voorbij transnationale adoptie. Een kritische en meerstemmige di…
26 okt
Hulpverlener in de kijker
Isabelle Desegher is een hulpverlener op onze adoptiekaart. Zij werkt als psycholoog en psychoth…