Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Meer dan 700 boeken over adoptie & opvoeding

In de bibliotheek van Steunpunt Adoptie vind je meer dan 700 adoptie- en/of opvoedingsgerelateerde boeken en films. Ontlenen is gratis, je betaalt enkel een waarborg en portkosten. Klik hier voor meer info.

Wat ik je nooit kon vertellen

De jonge Engel Raam heeft één grote wens: hij wil echte liefde ervaren. Om zijn verlangen te kun…

Ameeuw Lies - volwassenen

Toevoegen aan ontlening

Het verwenste kind

‘Het verwenste kind’ neemt de lezer mee op een haast onmogelijk begaanbare levensweg van een men…

Bruns Babet M. Ch. - volwassenen

Toevoegen aan ontlening

De adoptie 1 : Qinaya

Wanneer Qinaya, een Peruaans weeskind van 4 jaar, na een aardbeving door een Franse familie word…

Zidrou - volwassenen

Toevoegen aan ontlening

Het inzagerecht voor interlandelijke geadopteerden in Vlaanderen

Het inzagerecht voor egadopteerden is een recht waar steeds meer geadopteerden de laatste jaren …

Karen Versees - volwassenen

Toevoegen aan ontlening

Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling bij adoptiekinderen

Het ontwikkelen van een eigen identiteit en een positief zelfbeeld is voor ieder mens een opgave…

Stichting adoptievoorzieningen - volwassenen

Toevoegen aan ontlening

Advies, hulp en ondersteuning aan adoptiegezinnen

U kunt bij de Stichting Adoptievoorzieningen terecht met al uw vragen en zorgen op het gebied va…

Stichting adoptievoorzieningen - volwassenen

Toevoegen aan ontlening

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschap…

Coppens Leony - volwassenen

Toevoegen aan ontlening

Nieuwe Bloem

Met drie meisjes lijkt het gezin van Astrid compleet, maar in haar hart en in haar hoofd is nog …

Astrid Lammers - volwassenen

Toevoegen aan ontlening

Mano Mano

Het boek is een project van fotograaf Lilian van Rooij. Tien volwassen geadopteerden werden geïn…

Lilian van Rooij - volwassenen

Toevoegen aan ontlening

Mijn ouders zijn mijn ouders niet

Mensen die ooit, om welke reden dan ook, in een andere dan hun natuurlijke omgeving zijn opgegro…

- volwassenen

Toevoegen aan ontlening