Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Vormingen en gastcolleges voor onderwijs, zorg en hulpverlening

Op vraag van een hogeschool, universiteit, opleidingscentrum of andere vormingsinstelling, of een andere professional kan Steunpunt Adoptie vzw een gastcollege of vorming geven.

Op deze pagina vind je een overzicht van de gastcolleges en vormingen die we aanbieden.

"De meerwaarde van de gastlessen die Steunpunt Adoptie de afgelopen jaren kwam geven binnen verschillende opleidingsonderdelen van onze bacheloropleiding orthopedagogie is erg groot. Voor mezelf was het terrein van adoptie, zowel de juridische als technische kant, quasi onbekend. Daarenboven heb ik, als praktijkgerichte orthopedagoog, een bijzonder grote interesse in de sociale, emotionele en psychologische impact van adoptie op kinderen en jongeren. In de gastlessen werd aan al die aspecten aandacht besteed. Studenten kregen een globaal beeld van de procedure, de impact op verschillende levensdomeinen én specifieke onderwerpen zoals hechting en wit privilege." - Carry Staetenburg, praktijkgerichte orthopedagoog en docent bacheloropleiding orthopedagogie

Adoptiekind op de basisschool

Adoptiekinderen passen zich vaak snel aan. Maar door een moeilijke voorgeschiedenis of de status van adoptie ondervinden ze soms problemen bij de schoolse vaardigheden, hun zelfbeeld en gedrag in de klas. Gewone opvoedingsmethodes hebben vaak geen vat op deze kinderen, omdat andere mechanismen sterker doorspelen zoals een onveilige hechtingsrelatie, extreme nood aan controle en overlevingsstrategieën.

In deze vorming geven we je een kader mee van waaruit je het gedrag en de moeilijkheden van adoptiekinderen kan begrijpen. We reiken jou concrete tips en heel wat voorbeelden aan om hiermee om te gaan.

Deze vorming is niet alleen interessant voor kinderen uit een adoptiecontext, maar biedt ook inzichten en kaders voor kinderen die een moeilijke start in het leven kenden vanwege een onstabiele gezinssituatie en hierdoor hechtingsmoeilijkheden of hechtingstrauma meebrengen naar de klas.

Voor wie? Professionals lager onderwijs (leerkracht, CLB, zorgteam,…), studenten lager onderwijs en andere professionals die in hun werkcontext betrokken zijn bij geadopteerde kinderen op de basisschool.
De vorming kan live of online doorgaan.

Adoptiesensitief omgaan met tieners op school

De puberteit is een tijd van verandering. Eén waarin een kind een metamorfose ondergaat. Van kop tot teen. Als leerkracht speel je een belangrijke rol in het welbevinden van de jongeren en de opbouw van hun identiteit.

Geadopteerde jongeren hebben te maken met heel wat extra aspecten en taken vanwege hun adoptie: complexe identiteitsontwikkeling, omgaan met gemis en rouw, trauma’s verwerken uit de vroege kindertijd,… Dit kan zich uiten in extreem gedrag of net het afsluiten van de omgeving.

In deze vorming krijg je als onderwijsprofessional kaders en tools om te gaan met de complexiteit van adoptie bij jongeren. We leren je het gedrag van jongeren te kaderen en een positieve relatie met hen op te bouwen.

Deze vorming leert je traumasensitief omgaan met tieners op school. De kaders die we in deze vorming aanreiken zijn breed toepasbaar en kunnen ook worden ingezet voor andere jongeren die een moeilijke start in het leven kenden.

Voor wie? Professionals secundair onderwijs (leerkracht, CLB, zorgteam …) en studenten lerarenopleiding.
De vorming kan live of online doorgaan.

"Wij kregen als school buitengewoon onderwijs een vorming rond hechting en trauma. De vorming was goed aangepast aan ons divers team van leerkrachten. Duidelijke en zeer concrete voorbeelden zorgden ervoor dat de theorie begrijpelijk en behapbaar bleef. De vorming heeft ons doen nadenken over onze werking met onze leerlingen.” - Kim Van Hoever, directeur BuSO Wagenschot

Afstand en adoptie in de therapieruimte: volwassen geadopteerden

Op volwassen leeftijd botsen geadopteerden soms op traumatische (verlies)ervaringen uit het verleden voor, tijdens of na adoptie. Helaas merken we dat het niet altijd even evident is om hier goede ondersteuning bij te krijgen. 

Welke thema’s spelen er bij afstand en adoptie, en hoe herken je ze? Wat zijn mogelijke stappen in de begeleiding? Aan de hand van verschillende casussen staan we in deze vorming stil bij enkele adoptiespecifieke thema’s en hoe je volwassen geadopteerden hierin begeleidt.

In deze vorming leer je welke thema’s in een begeleiding (kunnen) samenhangen met adoptie en hoe je het adoptiespecifieke kunt inbrengen in de therapieruimte.

Voor wie? Psychologen en therapeuten, laatstejaarsstudenten in een psychosociale richting of postgraduaten
De vorming kan live of online doorgaan.

Identiteit bij adoptie: omgaan met vooroordelen

Wat betekent ‘geadopteerd zijn’ en welke impact heeft dit op je identiteitsbeleving? Geadopteerde personen hebben vaak te maken met vooroordelen: “Waren jouw ouders zo arm dat ze zelf niet voor jou konden zorgen?”, “Waarom wilden ze jou niet?”, “Alle geadopteerden willen terug naar hun herkomstland”, …

Enkele volwassen geadopteerden getuigen over welke vooroordelen ze in hun jeugd zelf ervaarden en hoe ze hier mee omgingen. Vaak ondervinden ze dat buitenstaanders/hulpverleners de complexiteit van adoptie niet begrijpen. Een educatief medewerker van Steunpunt Adoptie plaatst hun ervaringen in een theoretisch kader over identiteit en vooroordelen.

In deze vorming maken we je bewust van vooroordelen over adoptie die leven bij jezelf en in de maatschappij. Je krijgt inzicht in de impact van je eigen vooroordelen op het leven van anderen en leert hoe je hier als professional op kan anticiperen.

Voor wie? Professionals die direct of indirect werken met jonge geadopteerden (tot 25 jaar) of hun ouders.
De vorming gaat live door en wordt samen gegeven met een volwassen geadopteerde.

"De gastles bood een unieke en diepgaande kijk op het thema adoptie. De sprekers deelden een schat aan kennis, persoonlijke verhalen en benaderden het onderwerp op een warme manier. De complexe aspecten van adoptie werden op een begrijpelijke manier uitgelegd, terwijl ze tegelijkertijd de emotionele reis van zowel geadopteerde personen als geboorte- en adoptieouders belichtten. We vonden de persoonlijke verhalen erg waardevol, omdat ze ons inzicht gaven in de vele uitdagingen en vreugdes die gepaard gaan met het adoptieproces.

De gastles inspireerde mij en de studenten om na te denken over de rol die ze als individu of professionele orthopedagoog kunnen spelen in het ondersteunen en bevorderen van adoptie als een positieve kracht in onze samenleving. Studenten kregen de kans om vragen te stellen en interactie aan te gaan, wat de ervaring nog verrijkte." - Emilie Lemaire, docent bacheloropleiding sociaal werk

Versteld van adoptie

Hoe denk jij over adoptie? Zou je eventueel zelf overwegen om het kind van iemand anders op te voeden?  Zou je dan voor pleegzorg of eerder voor adoptie kiezen? Hoe beleven de kinderen hun adoptieverhaal en hoe blijft adoptie in hun leven een rol spelen?  Waar heb je als (toekomstig) hulpverlener best aandacht voor in de begeleiding van personen of gezinnen met een adoptieverhaal?

Aan de hand van verschillende stellingen dagen we je als deelnemer uit om na te denken over adoptiegerelateerde thema’s. Je neemt het perspectief in van de verschillende partijen van de adoptiedriehoek (geadopteerde – eerste ouder – adoptieouder). Een volwassen geadopteerde getuigt over de eigen ervaring.

Door deze vorming krijg je een brede kijk op de complexe realiteit van adoptie en verwerf je inzicht in de aanwezige psychosociale thema’s (identiteit, rouw en verlies, hechting, trauma …) bij de verschillende partijen van de adoptiedriehoek.

Voor wie? Studenten in een menswetenschappelijke richting en hulpverleners die meer willen weten over adoptiespecifieke thema’s.
De vorming gaat live door en wordt samen gegeven met een volwassen geadopteerde.

Prijs

De vormingen die we standaard aanbieden duren ongeveer 2u. De kostprijs van zo'n vorming bedraagt 230 EUR + eventuele vervoerskosten.

Vorming of gastcollege aanvragen

Leuk dat je interesse hebt! Stuur een mailtje naar secretariaat@steunpuntadoptie.be en wij helpen je snel verder.

Heb je vragen? Misschien vind je ze hier wel tussen.

 

Bekijk alle veelgestelde vragen

07 dec
Hulpverlener in de kijker
Werner Storms is een psycholoog op onze adoptiekaart en werkt dikwijls rond trauma, rouw en verl…
05 dec
Actueel
De publicatie van het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie in september 202…
29 nov
Interview
Vandaag (29/11/2023) verschijnt Voorbij transnationale adoptie. Een kritische en meerstemmige di…
26 okt
Hulpverlener in de kijker
Isabelle Desegher is een hulpverlener op onze adoptiekaart. Zij werkt als psycholoog en psychoth…