Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Adoptiesensitieve hulpverleners

Op onze adoptiekaart verzamelen we adoptiesensitieve hulpverleners. Hieronder lees je hoe we te werk gaan.

Hoe vinden we adoptiesensitieve hulpverleners?
Wij contacteren een hulpverlener nadat we positieve feedback kregen via een adoptiebetrokkene of andere hulpverlener, nadat we zelf rechtstreeks contact hadden (bv. op vormingen of netwerkmoment) of nadat een hulpverlener ons op eigen initiatief contacteerde.

Welke criteria worden nagegaan bij de hulpverleners?

  • Welke opleiding volgde je? (algemene opleiding, thema- en adoptiespecifieke opleiding)
  • Welke intervisie/supervisie volg je? Aan welke frequentie?
  • Welke link heb je met adoptie?
  • Welke kennis en/of ervaring heb je met onze doelgroepen (eerste familie, geadopteerden, (kandidaat-)adoptieouders)? Denk hierbij aan aantal jaren ervaring, hoeveelheid cliënten begeleid, …
  • Welke kennis en/of ervaring heb je met adoptiespecifieke thema’s (hechting, trauma, identiteit en herkomst, racisme…)

Bovenstaande criteria moeten in meer of mindere mate aanwezig zijn. Tijdens het contact met een medewerker van Steunpunt Adoptie zal hier dieper op ingegaan worden.

Daarnaast bevragen we welke expertise de hulpverlener eventueel met ons kan delen (bv. samenwerking voor een webinar of vorming).

Welke stappen volgen we?
Na het contact zal een ingevulde fiche al dan niet geplaatst worden op de adoptiekaart.

Hoe volgen we op?
Er gebeurt een jaarlijkse update waarbij de hulpverleners individueel worden opgebeld of een online invulformulier ontvangen. Vragen die hierbij gesteld worden: ben je nog actief (in deze organisatie), welke leernoden heb je en wat kan Steunpunt Adoptie doen, heb je verdere nood aan intervisie en opleiding?

Niet langer op de adoptiekaart staan?
Als je als hulpverlener niet langer op de adoptiekaart wil staan, laat dit dan weten via info@steunpuntadoptie.be. Je fiche wordt vervolgens verwijderd.

Als we een praktijk niet kunnen bereiken, we (herhaaldelijke) negatieve feedback over een praktijk ontvangen en/of de werkwijze van een praktijk niet (meer) strookt met de visie of voldoet aan de vooropgestelde criteria van Steunpunt Adoptie, behouden wij ons het recht voor die praktijk van onze adoptiekaart te verwijderen.

Ondanks de hierboven beschreven werkwijze, kan Steunpunt Adoptie geen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van gezondheidszorg die verstrekt wordt door de hulpverleners waarnaar het verwijst.