Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Waarmee dien ik rekening te houden bij het indienen van een verzoekschrift bij de griffie?

Binnen het jaar nadat je de voorbereidingsdag 'Adoptie van een gekend kind' hebt afgerond, dien je een verzoekschrift voor adoptie in bij de griffie van de familierechtbank in de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar je woont. Je kan het verzoekschrift persoonlijk indienen of digitaal via e-deposit. Hier kan je opzoeken bij welke rechtbank je moet zijn door je woonplaats in te geven (kijk vervolgens bij 'rechtbank van eerste aanleg'). Hier lees je meer over de neerlegging via e-deposit.

Samen met het verzoekschrift dien je deze documenten in het Nederlands (uitzondering: bij faciliteitengemeenten is Frans toegestaan) in:

  • attest van voorbereiding (!! opgelet - slechts 1 jaar geldig)
  • geboorteakte per kandidaat-adoptieouder
  • geboorteakte van het kind
  • huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan drie jaar samenwonen
  • bewijs van woonst & nationaliteit per kandidaat-adoptieouder
  • verklaring van de gewone verblijfplaats van het kind
  • bewijs van nationaliteit van het kind

De griffie van de familierechtbank kan deze gegevens zelf uit het rijksregister halen als je in België bent geboren. Toch raden we aan om deze zelf toe te voegen om extra wachttijd bij de rechtbank te vermijden. Daarnaast is de geldigheid van de documenten redelijk kort (tussen 15 dagen en 6 weken), dus is het beter om deze zo recent mogelijk te houden. De documenten kan je (dikwijls online) aanvragen bij de Dienst Burgerzaken van je gemeente.

Aantal exemplaren verzoekschrift

Het verzoekschrift moet opgesteld worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Dus als je de adoptieprocedure als koppel volgt en het verzoekschrift persoonlijk indient, raden wij aan om het zekere voor het onzekere te nemen en minstens drie originele exemplaren van het verzoekschrift (bijlagen volstaan 1x) in te dienen bij de griffie.

Prijs

Het rolrecht bedraagt 165 euro. Deze wordt na uitspraak geïnd door FOD Financiën. Daarnaast zal je bij neerlegging van je verzoekschrift meteen de bijdrage voor het begrotingsfonds (24 euro, te indexeren, cash meenemen) moeten betalen. In totaal gaat het dus om 189 euro.

Naar het FAQ overzicht