Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wat is het verschil tussen gewone en volle adoptie, pleegvoogdij en kefala?

Bij iedere adoptie moet, bij het indienen van het verzoekschrift, de keuze gemaakt worden tussen een volle of gewone adoptie, soms afhankelijk van de regels van het herkomstland. Sommige landen kennen immers enkel gewone adoptie.

Volle adoptie

 • Alle juridische banden met de biologische familie worden gebroken en het kind krijgt een nieuwe familie. Het kind zal jouw naam krijgen.
 • Het kind is minderjarig.
 • Een vol geadopteerd kind én zijn afstammelingen worden volledig gelijkgeschakeld met eigen kinderen en verkrijgen dezelfde rechten. Erven van biologische ouders/familie is niet meer mogelijk.
 • Een volle adoptie is onherroepelijk: eenmaal geadopteerd = voor altijd geadopteerd. Zij kan enkel herzien worden als er aanwijzingen zijn dat de adoptie tot stand kwam door ontvoering, verkoop of handel in kinderen.

Gewone adoptie

 • Het kind behoudt zijn juridische banden met zijn biologische ouders en familie. Het kind zal je naam krijgen, maar kan - indien het dit verkiest - ook zijn eigen naam gedeeltelijk behouden (minderjarig) of volledig behouden (meerderjarig).
 • Minderjarigen en meerderjarigen.
 • Geadopteerden (en hun afstammelingen) kunnen erven van hun oorspronkelijke families. Daarnaast kunnen zij erven van hun adoptieouder(s), maar niet van de bloedverwanten van hun adoptieouder(s).
 • De gewone adoptie kan naast herzien ook herroepen worden als er zeer gewichtige redenen zijn. De vraag tot herroeping kan komen van de adoptieouder(s), de geadopteerde of van de procureur des Konings.

Pleegvoogdij

 • Pleegvoogdij (zie BW artikel 475 e.v.) is een gezagsinstelling over een minderjarige waarbij een persoon of een echtpaar vrijwillig en op contractuele basis de belangrijkste ouderlijke verplichtingen overneemt. Zo verbindt de pleegvoogd zich ertoe om de minderjarige te onderhouden, op te voeden en in staat te stellen de kost te verdienen.
 • Als pleegvoogd krijg je niet alle bevoegdheden van het ouderlijk gezag. Bepaalde bevoegdheden blijven bij de ouders (bv. toestemming tot adoptie).
 • Pleegvoogdij mag je niet verwarren met pleegzorg. Het gaat om verschillende statuten. Lees hier meer over pleegzorg.

Kefala

 • ‘Kefala’ is een vorm van pleegvoogdij. De meeste islamitische landen kennen geen ‘adoptie’ zoals wij die kennen in de juridische vorm. Kinderen kunnen wel geplaatst worden bij een nieuw gezin onder de ‘Kefala’. Juridisch zijn hier wel verschillen tussen Kefala en adoptie.

Naar het FAQ overzicht