Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie?

Zowel bij adoptie als bij pleegzorg groeit een kind op in een ander gezin. Toch zijn er verschillen.

Ouderschap

Bij pleegzorg is sprake van een gedeeld ouderschap over het pleegkind. De biologische ouders van een pleegkind worden zoveel mogelijk betrokken en hebben inspraak bij belangrijke beslissingen. Bij adoptie is er meestal geen contact meer met de biologische ouders. Als er wel contact is, is er zelden sprake van gedeeld ouderschap (zie ouderlijk gezag hieronder).

Ouderlijk gezag

Bij een adoptie wordt het kind juridisch een eigen kind. Het krijgt de achternaam van de adoptieouders. Bij pleegzorg is er geen ouderlijk gezag over het pleegkind. Een pleegkind houdt in principe ook de achternaam van de eigen ouders.

Tijdelijkheid

Pleegzorg is in principe tijdelijk. Soms duurt het verblijf heel even, soms heel lang. Bij een adoptiegezin blijft het kind altijd deel uitmaken van het gezin.

Begeleiding

Een adoptiegezin staat zelf in voor de opvoeding van een kind, nazorg is vrijblijvend. Pleeggezinnen worden bijgestaan door een pleegzorgbegeleider. Deze heeft als taak om zowel het pleegkind als de pleegouders te ondersteunen.

Voor meer informatie over pleegzorg kan je terecht op pleegzorgvlaanderen.be
 

Naar het FAQ overzicht