Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wordt mijn nummer op de wachtlijst tijdens de hele procedure aangehouden?

Nee, het aanhouden van de initiële plaats op de wachtlijst doorheen het hele traject is niet mogelijk. Dit zou namelijk betekenen dat elke keer wanneer een kandidaat-adoptant beslist om te wachten met voortgang iedereen erna vertraagd wordt.

Wat betekent mijn nummer op de wachtlijst?

Bij aanmelding voor adoptie krijg je een nummer ‘registratie adoptie’. Dit RA-nummer is opgebouwd uit het jaartal van aanmelding, het kwartaal van aanmelding en een volgnummer. Bv 22/4/0270. Dit is jouw RA-nummer en wijzigt niet meer doorheen de hele procedure. Daarnaast krijgt je ook een volgnummer van je plaats op de wachtlijst om door te stromen naar de voorbereiding. Bv. 820. Dat nummer is variabel en wijzigt doorheen de procedure.

Na infosessie 2 zal je een voorkeur moeten geven voor binnenlandse en/of interlandelijke adoptie:

  • Als je voor binnenlandse adoptie kiest, word je in volgorde van de aanmeldingslijst uitgenodigd voor de voorbereidingscursus van 3 dagen.
  • Als je voor interlandelijke adoptie kiest, bepaal je nagenoeg zelf het tempo van je procedure door de snelheid waarmee je je keuze voor interlandelijke adoptie doorgeeft aan VCA (waarna VCA je kan laten doorstromen naar de voorbereiding) en de snelheid waarmee je de betaling voor de voorbereiding uitvoert (waarna VCA je gegevens aan Steunpunt Adoptie bezorgt om je uit te nodigen voor de voorbereiding).

Eens je doorstroomt naar de voorbereiding word je van deze wachtlijst afgehaald. Je hebt dan geen nummer op de wachtlijst meer, maar je RA-nummer blijft wel behouden doorheen de verdere procedure.

Welke factoren hebben nog invloed op de snelheid van mijn procedure?

Je bepaalt voor een groot deel zelf het tempo van je procedure. Zo hangt de snelheid van je procedure minstens af van:

  • Wanneer je de voorbereiding kan volgen: Je wordt door Steunpunt Adoptie uitgenodigd voor de eerstvolgende voorbereidingsgroep met beschikbare plaatsen. Als je niet kan aansluiten, krijg je een latere groep voorgesteld.
  • Wanneer je het verzoekschrift tot geschiktheidsverklaring indient: Het moment waarop je een verzoekschrift neerlegt, is je eigen keuze. Sommige kandidaat-adoptanten doen dat meteen na het volgen van de voorbereiding, anderen wachten hier een aantal maanden mee of dienen hun verzoekschrift in net voor het vervallen van hun attest van voorbereiding (1 jaar geldig).
  • Hoe lang de procedure bij de rechtbank duurt: Kandidaat-adoptanten doorlopen de geschiktheidsprocedure bij de familierechtbank van het arrondissement waar ze wonen. Wanneer jouw verzoek tot geschiktheidsverklaring wordt behandeld, hangt dus af van de rechtbank. De familierechter beveelt het maatschappelijk onderzoek via een tussenvonnis en beslist over de datum van uiteindelijke zitting.
  • Wanneer je het maatschappelijk onderzoek kan doorlopen: De dienst voor maatschappelijk onderzoek, MOA vzw, respecteert zoveel mogelijk de datum van het tussenvonnis voor het inplannen van de gesprekken. Als de voorgestelde data niet lukken, worden latere data voorgesteld.

Daarnaast zijn er andere factoren die de snelheid van een procedure beïnvloeden zoals een zwangerschap, relatiebreuk of een nieuwe relatie.

Wat na een positief geschiktheidsvonnis?

Nadat je geschikt verklaard bent om te adopteren, kan je een bemiddelingscontract afsluiten met een adoptiedienst.

  • Bij binnenlandse adoptie: Voor een plaats op de wachtlijst bij de binnenlandse adoptiedienst telt de datum van het (digitaal) versturen van het geschiktheidsvonnis naar de binnenlandse adoptiedienst Adoptiehuis. Op het moment dat je je geschiktheidsvonnis hebt, meld je je dus best zo snel mogelijk aan bij Adoptiehuis. De snelste manier is door een mail naar hen te sturen met een scan of foto van je vonnis in bijlage. Het origineel volgt dan wel. Wanneer je dit doet zet je best VCA in kopie. VCA kijkt dan na of je de procedure correct hebt doorlopen en of je al dan niet een contract mag afsluiten met Adoptiehuis. Dit om te vermijden dat kandidaat-adoptanten die initieel doorstroomden voor interlandelijke adoptie (wat sneller kan dan voor binnenlandse) en zich daarna bedenken, andere kandidaat-adoptanten ‘voorsteken’ die vanaf aanmelding kozen voor binnenlandse adoptie.
  • Bij interlandelijke adoptie: De keuze van het herkomstland, de snelheid waarmee je dossier kan worden samengesteld, je openheid voor special needs … hebben een invloed op je plek op de wachtlijst bij de interlandelijke adoptiediensten.

Merk op: zowel bij binnenlandse als interlandelijke adoptie wil men een zo goed mogelijke match maken tussen het kind, de geboorteouders en de adoptieouders. In het belang van het kind wordt de wachtlijst dus flexibel gehanteerd. Je plaats op de wachtlijst vormt daarbij een indicatie, maar nooit een garantie dat je zal kunnen adopteren.

Als je wil weten hoe een specifieke situatie jouw wachttijd beïnvloedt, kan je hiervoor steeds contact opnemen met de trajectbegeleiders van het VCA of - in een latere fase - met de adoptiediensten.

Naar het FAQ overzicht