Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Mag ik een voorkeur uitspreken bij adoptie van een ongekend kind?

Binnen de adoptieprocedure kan je je voorkeuren aangeven inzake herkomstland, leeftijd en special needs van het kind. Het is echter nooit mogelijk om het geslacht van het te adopteren kind te kiezen.

binnenlands en/of interlandelijk na infosessie 2

Na het volgen van infosessie 2 bevestig je of je de adoptieprocedure wil verderzetten en geef je een voorkeur door voor binnenlandse en/of interlandelijke adoptie. Het VCA zal deze voorkeur, rekening houdend met de vraag vanuit de herkomstlanden naar adoptieouders voor specifieke kindprofielen (vaak kinderen met special needs), mede gebruiken om te bepalen wanneer je kan starten met de voorbereidingssessies.

geschiktheidsvonnis voor één of meerdere kinderen

In Vlaanderen onderscheiden we vijf categorieën van special needs, waaronder de categorie 'siblings'. Als je openstaat voor de adoptie van een sbiling, dan moet je hiervoor een geschiktheidsvonnis hebben. Tijdens de geschiktheidsprocedure moet je dus aangeven dat je hiervoor gescreend wil worden door het Maatschappelijk Onderzoek voor Adoptie.

afsluiten bemiddelingscontract

Eens je je geschiktheidsvonnis hebt, sluit je een bemiddelingscontract af bij de adoptiedienst voor een specifiek land. Je draagkracht wordt besproken en mede op basis hiervan finaliseer je bij de adoptiedienst jouw voorkeuren inzake het kindprofiel. Op basis van jouw ouderprofiel en het kindprofiel wordt er een matching gedaan, waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met je voorkeuren en draagkracht.

matching

Bijna alle herkomstlanden nemen zelf het initiatief voor de matching tussen adoptiekind en kandidaat-adoptieouders. Dit voorstel wordt voorgelegd aan jouw adoptiedienst die op basis van de beschikbare info een matchingsverslag opstelt. VCA is verantwoordelijk voor de goedkeuring van het matchingsvoorstel. Pas wanneer VCA haar akkoord geeft, kan de procedure worden verder gezet en word je als kandidaat-adoptant op de hoogte gebracht. De adoptiedienst nodigt je dan uit om het kindvoorstel te bespreken en al dan niet te aanvaarden.

Naar het FAQ overzicht