Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

15 okt
Actueel
Organiseer je als groep of vereniging van adoptiebetrokkenen een activiteit? Tot 30 november kan je een projectaanvraag indienen bij Steunpunt Adoptie voor financiële steun en mogelijkheid tot begeleiding.

In Vlaanderen bestaan verschillende groepen of verenigingen van adoptiebetrokkenen. Zij organiseren activiteiten voor hun leden, hebben een breed netwerk en opereren laagdrempelig. Deze verenigingen kunnen een projectaanvraag indienen bij Steunpunt Adoptie. Zo krijgen ze de kans om laagdrempelige activiteiten uit te werken voor hun leden. De oproep kadert in de beleidsactie ‘uitbouw laagdrempelige nazorg’ van Steunpunt Adoptie.

De ondersteuning van Steunpunt Adoptie bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning van €500 per project en een begeleidingsaanbod. In onderling overleg wordt afgesproken of de groep begeleiding wenst van Steunpunt Adoptie en indien wel hoe dit eruit ziet.

Steunpunt Adoptie voorziet vanaf 2021 €1000 aan projectmiddelen. Dat is minder dan de voorgaande jaren. Door besparingen zien wij ons immers genoodzaakt om de projectmiddelen aan te passen. Omdat we blijven geloven in de projecten, vinden we het hoe dan ook noodzakelijk dat deze ondersteuning blijft bestaan en willen we ons hiervoor blijven inzetten.

Vorig jaar kozen we deze projecten uit de inzendingen:

 • Network of Bolivian Adoptees: Mede dankzij de verkregen incentive van Steunpunt Adoptie organiseerde Network of Bolivian Adoptees in januari 2019 een eerste internationale bijeenkomst. Het verslag daarvan kan je hier lezen. Na afloop van die bijeenkomst werd het idee geopperd om de verhalen van verschillende leden in een anthologie te bundelen. Deze anthologie zal een 20-tal bijdrages bevatten van Boliviaans geadopteerden. Het gaat daarbij niet enkel om geschreven teksten, maar ook om gedichten, tekeningen en fotowerk. Momenteel zijn de leden van Network of Bolivian Adoptees nog volop bezig met het samenstellen van deze anthologie.
 • Binnenlandsgeadopteerd.be: Om de binnenlandse en Sous X geadopteerden te verenigen en te vertegenwoordigen op verschillende niveaus, wordt met de incentive van Steunpunt Adoptie de website binnenlandsgeadopteerd.be opgezet. De projectaanvragers willen daarmee de taboes omtrent binnenlandse adoptie en Sous X doorbreken en hun belangen verdedigen. Ook aan dit project wordt momenteel nog hard gewerkt.
 • RwandaenZoveelMeer: Deze vereniging voor Rwandees geadopteerden diende een projectaanvraag in om in 2020 een fototentoonstelling te organiseren voor en door Rwandees geadopteerden. De aanvragers willen op die dag een ontmoeting organiseren tussen Rwandees geadopteerden in een ongedwongen sfeer. Door de Coronacrisis is deze dag niet op de geplande datum kunnen doorgaan en wordt het uitgesteld naar een later tijdstip.

Voor al deze projecten geldt dat de uitvoering ervan door de huidige Coronacrisis vertraging heeft opgelopen. Maar niet getreurd, zodra we meer nieuws hebben, lezen jullie er alles over op onze website.

Criteria

De projectaanvraag moet voldoen aan een aantal criteria en elke groep kan maximum één keer per jaar een aanvraag indienen.

Voor wie?
 • feitelijke vereniging of vzw met zetel in Vlaanderen van en voor geadopteerden, adoptieouders en/of geboorteouders;
 • geen commerciële doeleinden hebben;
 • de heersende visie rond adoptie in Vlaanderen volgen (conform het Haags Verdrag).
Doelstellingen?

Deze oproep streeft drie doelstellingen na:

 • Nieuw, laagdrempelig nazorgaanbod bevorderen;
 • Ruimte creëren voor het verbreden van een visie op nazorg;
 • Samenwerking tussen groepen en organisaties stimuleren bij het uitwerken van een adoptiespecifiek nazorgaanbod in Vlaanderen

Steunpunt Adoptie wil de nazorg voor en met adoptiebetrokkenen een duw in de rug geven.

Het project
 •  brengt adoptiebetrokkenen (geadopteerden, geboorteouders, adoptieouders) samen;
 •  situeert zich binnen het nazorgdomein;
 •  komt tegemoet aan een nood;
 •  is vernieuwend;
 •  wordt binnen het jaar opgeleverd;
 •  en wordt in Vlaanderen uitgevoerd.
Procedure
 • Je mailt het ingevulde aanvraagformulier voor nazorgprojecten naar Steunpunt Adoptie via     inge.demol@steunpuntadoptie.be, en dit vóór 30 november 2020 om 18u00.
 • Een jury bespreekt de projectaanvraag. De samenstelling van de jury wordt goedgekeurd door de raad van bestuur van Steunpunt Adoptie vzw en is multidisciplinair (professionals en adoptiedriehoek).
 • Indien de projectaanvraag niet voldoet aan bovenstaande criteria, wordt de aanvraag niet weerhouden. Indien de projectaanvraag wel voldoet aan bovenstaande criteria, dan kan gevraagd worden om het ingediende project aan de jury voor te stellen.
 • De jury keurt het project goed of niet goed en zal de aanvrager daarvan via mail op de hoogte brengen, uiterlijk op 18 december 2020.
 • Bij de start ontvangt de groep van het geselecteerde project een voorschot van €250. Na maximum één jaar maakt de groep of vereniging een financiële afrekening en wordt het resterende bedrag overgemaakt.
Wat vragen we in return?
 • Je vermeldt de samenwerking met Steunpunt Adoptie wanneer je communiceert over het project of de activiteit.
 • Je maakt een verslag van het project of de activiteit, dat opgenomen wordt in de nieuwsbrief en op de Facebookpagina van Steunpunt Adoptie.

Als het project wordt goedgekeurd, komt het in aanmerking als ‘inspirerende praktijk’ op de website en nieuwsbrief van Steunpunt Adoptie.

Veel succes!

Gepost in: Actueel

15 okt
Actueel
Organiseer je als groep of vereniging van adoptiebetrokkenen een activiteit? Tot 30 november kan…
24 sep
Hulpverlener in de kijker
Miriam is een adoptiesensitieve psychotherapeut & kinderwenscoach op onze adoptiekaart. We stell…
31 aug
Interview
In 2016 werd FAS Steunpunt opgericht in Vlaanderen. Ouders en professionals kunnen er terecht vo…
07 jul
Interview
Nederlandse afstandsmoeder Will van Sebille heeft op 23 april 2020 een Koninklijke onderscheidin…