Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

15 apr
Hulpverlener in de kijker

Laetitia Lebbe is een hulpverlener op onze adoptiekaart. Zij werkt als beeldend therapeut met kinderen, jongeren en/of volwassenen. We stellen haar graag aan je voor.

Dag Laetitia. Vertel eens iets over jezelf je praktijk?

Hallo, ik ben Laetitia en ik ben werkzaam als beeldend therapeut in mijn privépraktijk te Wetteren. Mijn praktijk is een gezellig ateliertje boordevol creatieve materialen waarmee personen die bij me aankloppen aan de slag kunnen gaan. In therapie is spreken belangrijk, maar soms zijn woorden moeilijk uit te spreken en lukt het beter om via een ‘medium’ - in dit geval beeldend materiaal - je moeilijkheden te benaderen.

Kan je iets meer vertellen over beeldende therapie?

Deze vorm van psychotherapie kent zijn grootste meerwaarde in het feit dat spreken mag, maar niet moét. Het werk gebeurt in het medium, in alles wat gemaakt wordt en in het creëren zelf. Iets maken, tekenen of knutselen, helpt om gevoelens uit te drukken zonder ze te moeten uitspreken.

Het creëert ook een afstand, waardoor je niet meer samenvalt met je kwaadheid, verdriet of pijn. Je ziet plots nieuwe dingen in het werk dat gemaakt wordt en dat opent nieuwe perspectieven, daar waar je vastzit bij een probleem.

Ik gebruik graag het woord 'creëren', omdat het zowel de creatieve insteek omvat als de actieve participatie in het vormgeven aan het eigen leven. Laat dit woord dan ook het leitmotiv zijn in mijn werk!

Voor wie is beeldende therapie geschikt?

Het is een ervaringsgerichte therapie en dus erg geschikt voor personen die moeilijk tot spreken komen (of net tevéél praten). Dit kan zijn, omdat ze in het verleden geen goede ervaring hebben gehad met gesprekstherapie, maar vaak is het omdat spreken over een traumatische gebeurtenis te bedreigend is: ofwel wordt er omheen gepraat ofwel is er een blokkade.

Tijdens het beeldend werken kunnen moeilijke thema’s onrechtstreeks benaderd worden en dit geeft meer veiligheid. Ik ben al getuige geweest van sterke momenten wanneer iemand vorm kan geven aan een zeer pijnlijke gebeurtenis, zonder deze te hoeven benoemen, en van daaruit weer verdere stappen kan zetten in het leven.

Het valt op dat de keuze voor beeldende therapie vaak geen toeval is. Ouders die zelf creatief zijn of kinderen die graag knutselen, kiezen gemakkelijker voor een creatieve therapievorm. Dit is echter geen vereiste; je hoeft echt geen creatieveling of een tekentalent te zijn om baat te hebben bij beeldende therapie. Een kleine opening voor het creatieve volstaat.

Je haalt al aan dat je met ouders en kinderen werkt. Wie kan er waarvoor bij jou terecht?

Als (adoptie)moeder heb ik een grote interesse in het thema ‘gezin’. Ik heb vier kinderen, van wie de jongste geadopteerd is uit China. Ik ben gefascineerd door kinderen, hoe ze opgroeien en hoe ze het best ondersteund kunnen worden in dit proces, met de problemen die bij elke levensfase horen en de moeilijke gebeurtenissen die hen kunnen overkomen. Vanuit deze interesse volg ik momenteel een specialisatie tot ‘psychoanalytisch therapeut voor kinderen en jongeren’.

In mijn praktijk zie ik dan ook het meest kinderen en jongeren, maar ook hun ouders zijn zeer welkom. Een kind is afhankelijk van zijn ouders en maakt deel uit van een gezinssysteem, dus daarom werk ik uiteraard ook met ouders, soms ook met broers en zussen of andere zorgfiguren.

Meestal kloppen ouders bij me aan voor hun kind omwille van een gedragsprobleem, een laag zelfbeeld, verdriet, moeilijkheden op school of thuis. Elk kind heeft zijn uniek verhaal en daar ga ik mee aan de slag. Bij een geadopteerd kind is de complexe realiteit van adoptie een deel van zijn geschiedenis. Het is belangrijk dat een kind weet dat zijn hele verhaal een plaats krijgt in de therapie. We kunnen onszelf immers niet in stukjes knippen en slechts deeltjes van onze persoon laten behandelen. Tijdens eerste gesprekken met de ouders is het ook mogelijk dat de hulpvraag voor het kind overgaat naar een hulpvraag van de ouder zelf.

Jongvolwassenen durven al eens zelfstandig de stap zetten naar therapie, omdat ze voelen dat ze meer ondersteuning nodig hebben. Adolescenten hebben vaak nog hun ouders nodig om de drempel over te gaan. Bij geadopteerde jongeren zijn veel gehoorde thema’s het zoeken naar een identiteit waarin ze hun roots kunnen integreren en verdriet of kwaadheid om die doorgeknipte wortels.

Geboorteouders heb ik in mijn praktijk nog niet ontvangen, maar uiteraard zijn ook zij welkom. Als het verdriet om het afstaan van een kind te rauw is om onder woorden te brengen, kan beeldende therapie een weg zijn om dit verdriet alsnog een plaats te geven.

Je organiseert begeleide praatgroepen voor geadopteerden. Kan je hier iets over vertellen?

Onlangs lanceerde ik naast de ‘klassieke’ sessies beeldende therapie ook het idee van ‘praatgroepen voor geadopteerde jongvolwassenen’. Hier keer ik de zaken om: met elkaar praten staat centraal en het beeldend werken komt ernaast, als tool om vorm te geven aan wat zich vanbinnen afspeelt.

Door met geadopteerden te werken, ontdekte ik de noodzaak om een dragend netwerk te creëren voor personen die willen spreken over adoptiegerelateerde moeilijkheden. Ik hoor dat geadopteerden vaak bang zijn om over hun problemen te praten, omdat ze denken dat anderen dit niet willen of kunnen horen. Met deze groepjes wil ik een veilige ruimte creëren om dit wél te doen en om deze moeilijkheden samen te dragen.

Naast de bestaande initiatieven, wil ik kleine groepjes begeleiden die maandelijks samenkomen om te praten over zichzelf, hun adoptie, het worstelen met hun identiteit en andere thema’s. Met mijn achtergrond als (beeldend) therapeut en voeling met de adoptiewereld, wil ik deze groepjes omkaderen om een veilige setting te garanderen.

De bedoeling is om deze groepjes gedurende een goed jaar te begeleiden en samen te praten, verbinding te voelen, moeilijkheden op een creatieve manier te bewerken. Daarna laat ik ze los … Ik hoop dat de band die ze tegen dan hebben opgebouwd stevig genoeg is om zonder begeleiding verder samen te komen. Ik blijf wel stand-by in het geval ze toch nog ondersteuning nodig hebben.

Meer informatie? Je kan Laetitia contacteren via verschillende kanalen, zowel voor de beeldende therapie als voor de praatgroepen:
- Website: www.laetitialebbe.be
- E-mail: info@laetitialebbe.be
- Telefoon: 0496/221552

Gepost in: Hulpverlener in de kijker

13 jun
Vacature
Heb jij een passie voor (het werken met) mensen en beschik je over een natuurlijke gave om te lu…
10 jun
Interview
Lieze werd in 1993 geboren in China en vervolgens geadopteerd naar België. Fan werd geboren in N…
05 jun
Actueel
Het adoptielandschap is in volle verandering. We beseffen dat dit tot vragen, bezorgdheden en on…
04 jun
Vacature
Word jij onze nieuwe collega?! We zijn op zoek naar een tijdelijke coördinator voor a-Buddy,…