Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

16 aug
Hulpverlener in de kijker

Lieve Van Beeck is een psychotherapeut op onze adoptiekaart en auteur van ‘Onzichtbaar, het bijzondere verhaal van een adoptie’.

Dag Lieve. Vertel eens iets over jouw praktijk?

Ik heb een praktijk voor individuele en groepstherapie, waar ik voornamelijk werk met jongeren en volwassenen rond complex trauma. Het gaat dan om jongeren en volwassenen die in hun vroege kinder- en puberjaren traumatische gebeurtenissen meemaakten waardoor zij het gevoel hebben slechts in de marge van het leven te staan.

Hoe ga je te werk?

We voeren eerst een kennismakingsgesprek en bekijken van daaruit hoe het traject wordt verder gezet.

Ik werk vooral met Internal Family Systems Therapy, Brainspotting, Voice Dialogue, Rebirthing Breathwork en Bokstherapie. Niet al die termen zeggen je misschien evenveel, maar waar het op neerkomt, is dat ik niet alleen cognitief met woorden, maar ook lichaamsgericht aan de slag ga met cliënten. Trauma zet zich vast in het fysieke lichaam en daarom is praten alleen niet voldoende om traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Kan je daar iets meer over vertellen?

Als je geconfronteerd werd met trauma (in de vroege kinder- en puberjaren), dan werken hier en nu bepaalde delen van jouw brein niet meer naar behoren. De toestand om logisch te denken en te weten dat de traumatische gebeurtenis voorbij is, lijken verdwenen. De veilige verbindingen met anderen en met jezelf vervagen. Je bent gevangen geraakt in een voortdurende vecht- en/of vluchtmodus, want de traumatische gebeurtenis was zo pijnlijk en daar wil je niet (meer) aan herinnerd worden.

Bij trauma is het fundamenteel te weten dat het lichaam (nog) niet weet dat het voorbij is. Je lichaam blijft reageren alsof je nog steeds in gevaar bent. Genezen van trauma is dan ook ten diepste kunnen voelen en weten dat dat toen was, en dit nu is. Hiervoor moet je het trauma eerst bestaansrecht geven (woorden vinden, het in de eerste plaats aan jezelf kunnen vertellen) en vervolgens gebeurt het helen in en met het lichaam.

Je werkt vooral rond complex trauma, maar met welke klachten melden cliënten zich bij jou aan?

Dat verschilt, maar mijn focus ligt op C- PTSS (Complex - Post Traumatisch Stress Syndroom), verslaving, automutilatie, suïcidale gedachten, dissociatieve stoornis, intergenerationeel trauma, ADHD bij volwassenen en hechtingsproblematiek (borderline). Mijn specialisatie is (binnenlandse) adoptie.

Interessant! Wat is jouw link met adoptie?

Ik ben zelf binnenlands geadopteerd en wilde graag van deze kwetsuur een kracht maken om iets te kunnen betekenen voor gelijkgestemden. Ik heb me 'als ervaringsdeskundige' verder verdiept en gespecialiseerd in het verwerken van (binnenlandse) adoptie. Mijn gevoel, eigen ervaring en beleving vertellen me vooral te werken rond de zoektocht naar 'je authentieke Zelf', los van je herkomst. Het is en blijft zo leeg, eeuwig te moeten blijven zoeken naar onvindbare antwoorden. De antwoorden moeten niet nagejaagd en/of gevonden worden. Deze zijn er al, diep in jezelf verscholen. Deze verscholenheid wil ik graag samen met mijn cliënten zichtbaar maken.

Wat waren jouw beweegredenen om een boek over binnenlandse adoptie te schrijven?

De taboes die rond binnenlandse adoptie leven zijn talrijk. Je ziet het niet, dus er hoeft niet over gesproken te worden.

Vanuit mijn eigen leven en mijn werk als integratief psychotherapeut & traumatherapeut, weet ik hoe moeilijk het is om dit taboe te doorbreken. In de eerste plaats door de existentiële loyaliteit die elke geadopteerde voelt tegenover zijn of haar biologische ouders en de dankbaarheid die wordt gevoeld tegenover de adoptieouders. Deze (plicht tot) dankbaarheid leidt vaak tot het gevoel van nergens bij te horen en geen "grond" te hebben. De rode draad die ik zie bij geadopteerden is een vorm van eenzaamheid die van buitenaf is, maar die ook van binnenuit vertrekt. Een soort wisselwerkende afstand. Een zoektocht naar je roots en het achterhalen van het "echte" verhaal achter de adoptie, geeft niet altijd de voldoening die je ervan verwacht. Het is vaak zinvoller en vervullender om op zoek te gaan naar je authentieke "Zelf". Het is ook van groot belang te kunnen en mogen rouwen omwille van het onzichtbare verlies.

Op basis van mijn eigen verhaal en mijn weg in het leven, wil ik ook suggesties doen in het omgaan met geadopteerden. Vanuit een immens begrip voor het eigene van adoptie wil ik uiterste voorzichtigheid suggereren bij dit zeer complexe gegeven. In mijn ogen wordt adoptie vanuit het perspectief van het kind nog steeds in te vage termen gesproken.

Meer info over de praktijk vind je op www.lievevanbeeck.be. Je kan Lieve bereiken via lievevanbeeck@gmail.com of op 0468 50 58 02. De praktijk bevindt zich in Antwerpen en Westmalle.

Gepost in: Hulpverlener in de kijker

13 jun
Vacature
Heb jij een passie voor (het werken met) mensen en beschik je over een natuurlijke gave om te lu…
10 jun
Interview
Lieze werd in 1993 geboren in China en vervolgens geadopteerd naar België. Fan werd geboren in N…
05 jun
Actueel
Het adoptielandschap is in volle verandering. We beseffen dat dit tot vragen, bezorgdheden en on…
04 jun
Vacature
Word jij onze nieuwe collega?! We zijn op zoek naar een tijdelijke coördinator voor a-Buddy,…