Contacteer ons of spring binnen op Gordunakaai 85a in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

10 apr
Verslag

Kandidaat-adoptieouders en adoptieouders werden in het najaar van 2017 bevraagd naar hun ervaring van de wachttijd, om de werking van de adoptiesector te verbeteren. Deze bevraging vertrok vanuit een gezamenlijk initiatief van de adoptiesector waarbij de adoptiediensten de bevraging verspreidden en Steunpunt Adoptie de gegevens verwerkte.

De enquête vroeg naar het ouderprofiel (kandidaat-adoptieouder of adoptieouder), en ging verder in op hun definiëring van de wachttijd: het door hen geformuleerde begin en einde en hun nood aan ondersteuning. Bij de vraag naar de gewenste ondersteuning werd ook nagegaan door wie die steun volgens hen gegeven zou moeten worden.

Wie nam deel?
Aan de vragenlijst over de wachttijd namen 56 respondenten deel: 24 adoptieouders en 32 kandidaat-adoptieouders.

Definiëring wachttijd
De helft van de bevraagden definieerde de wachttijd onvolledig of niet. Zo werd bijvoorbeeld niet altijd ingegaan op de start of het einde van de wachttijd.

Het begin van de wachttijd werd door de grootste groep beschreven als de aanmelding bij het VCA. Andere startpunten die genoemd werden zijn (geclusterd en van meest naar minst genoemd): ‘het samenstellen, verzenden of aanvaarden van het dossier’, ‘de aanmelding of ondertekening van het contract bij de adoptiedienst’ en ‘het geschiktheidsvonnis’. Andere, niet-tijdsgebonden definities van de wachttijd die vaak aan bod kwamen zijn ‘erg lang’ en ‘een emotionele, zenuwslopende, stresserende en/of onzekere periode’.

Het einde van de wachttijd werd door de grootste groep onbeantwoord gelaten. De definiëringen van het einde van de wachttijd zijn (geclusterd en van meest naar minst genoemd): ‘de aankomst van het kind in het gezin en de effectieve adoptie’, ‘de toewijzing van het kind en het bevrijdende telefoontje’ en ‘de afreis en het ophalen van het kind’.

Ondersteuning
Iets meer dan de helft van de adoptieouders geeft aan ondersteuning gemist te hebben, tegenover een derde van de kandidaat-adoptieouders. Bij laatstgenoemden geeft de kleine helft aan deze ondersteuning misschien gemist te hebben.

Wanneer we dieper ingaan op welke extra ondersteuning de respondenten wenselijk achten, geeft de meerderheid van de bevraagden aan regelmatig updates te willen krijgen over allerhande onderwerpen, het gaat van informatie over het herkomstland, over het aantal adopties die dit jaar reeds gebeurden, tot hun plaats op de wachtlijst.

Voornamelijk dat laatste kwam heel vaak terug in de antwoorden. Ook ‘duidelijkheid en transparantie’, ‘extra begeleiding bij de nazorg’, ‘contact met lotgenoten’, ‘extra vormingen’ en ‘een luisterend oor’ werden vernoemd (opnieuw geclusterd en van meest naar minst geordend).

Twee derde van de bevraagden wil die ondersteuning graag van de adoptiedienst zelf krijgen. Verder in het lijstje staat het VCA (ongeveer een vijfde), professionelen en ervaringsdeskundigen, Steunpunt Adoptie en lotgenoten.

Gepost in: Verslag

15 apr
Adoptie ID
Wie is Elsa Esperanza Lebbink en wat is haar link met adoptie? Naam: Elsa Esperanza Leb…
09 apr
Boekbespreking
Brown girl magic is een kinderboek, geschreven door Dalilla Hermans. Dalilla is afkomstig uit Rw…
29 mrt
Verslag
Ben jij benieuwd naar wat we allemaal gedaan hebben in 2018? Lees dan ons jaarverslag en kom mee…
14 mrt
Evenement
Inzichten uit de sociale en humane wetenschappen Hoe moet het verder met interlandelijk…