Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

03 jun
Actueel

Het adoptielandschap is in volle verandering. In mei 2024 vonden twee belangrijke gebeurtenissen plaats op federaal en Vlaams niveau.

Erkenning van illegale adopties (federaal)

Op 8 mei legde premier De Croo namens de federale regering een politieke verklaring af over de erkenning van illegale adopties in België tussen 1950 en vandaag. Dit gebeurde tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Premier De Croo betuigde eer aan de strijd en doorzetting van slachtoffers van illegale adoptie. Hij sprak over verschillende wijzigingen in de wet sinds de unanieme aanname van de resolutie over illegale adopties door de Kamer twee jaar geleden (ingediend door Michel De Maegd (MR) in samenwerking met de belangengroepen Adoptie Schakel Connecteert, CAFE, CAW, Racines Perdues Raìces Perdidas en Empreintes Vivantes).

Zo kunnen (1) slachtoffers voortaan hun Belgische nationaliteit behouden in het geval van een herziening of herroeping van adoptie; (2) werd er voorzien in een afschaffing van de mogelijkheid dat het openbaar ministerie een herziening van adoptie verzoekt ten aanzien van een meerderjarige; (3) werden de voorwaarden voor verzoeken tot naamswijziging van slachtoffers versoepeld en; werd er (4) in het nieuwe strafwetboek een definitie van 'illegale adoptie' voorzien.

Minister De Croo herhaalde dat een diepgaand historisch onderzoek naar illegale adopties in België noodzakelijk is, maar dat er vandaag de dag al voldoende elementen zijn (o.a. onderzoeken in de deelstaten en andere Europese landen, getuigenissen van slachtoffers van illegale adoptie) om te erkennen dat er problematische en illegale adopties in België hebben plaatsgevonden tussen de jaren vijftig en vandaag.

Herbekijk de verklaring van premier De Croo hier (tijdstip 2:02:16 'Verklaring van de regering over illegale adopties').

Zit je met vragen, twijfels of bezorgdheden over je eigen adoptiedossier, het dossier van je adoptiekind of de afstandname van je kind? Je kan dit melden via dit formulier of rechtstreeks aan VCA (zie contactgegevens hieronder).

Goedkeuring nieuw ontwerp van decreet interlandelijke adoptie (Vlaams)

In de nacht van 8 op 9 mei werd het ontwerp van decreet interlandelijke adoptie besproken en aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

De belangrijkste wijzigingen houden in: (1) de invoering van een gezamenlijk voortraject pleegzorg-adoptie en (2) een aanpassing van de opdracht van een toekomstige interlandelijke adoptiedienst.

Meer info over het nieuwe decreet vind je op deze pagina. Je kan er het ontwerp van decreet raadplegen.

Heb je naar aanleiding van deze berichtgeving vragen? Neem contact op met het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) via adoptie@opgroeien.be of telefonisch op 02 533 14 76 of 02 533 14 77 (op maandag en woensdag van 14 tot 16 uur, op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12 uur).

Gepost in: Actueel

13 jun
Vacature
Heb jij een passie voor (het werken met) mensen en beschik je over een natuurlijke gave om te lu…
10 jun
Interview
Lieze werd in 1993 geboren in China en vervolgens geadopteerd naar België. Fan werd geboren in N…
05 jun
Actueel
Het adoptielandschap is in volle verandering. We beseffen dat dit tot vragen, bezorgdheden en on…
04 jun
Vacature
Word jij onze nieuwe collega?! We zijn op zoek naar een tijdelijke coördinator voor a-Buddy,…